INFORMATIKAI TANÁCSADÁS

A hatékony vállalati informatikai stratégia kialakításának első lépése a meglévő erőforrások és feltételek számbavétele, a felhasználói igények felmérése. Szakembereink előzetesen egyeztetett időpontokban és helyszíneken, részletes informatikai felmérés - hardver és szoftver leltár - után jegyzőkönyvben rögzítik a fennálló helyzetet. Beszélgetéseket folytatnak az érintett vezetőkkel, beosztottakkal a fejlesztési, változatási igények és ötletek feltárására.

Az informatikai audit következő lépéseként elkészül egy olyan dokumentáció, amely az előzetes felmérés adatai alapján konkrét javaslatot fogalmaz meg a továbbfejlesztés, a megfelelő informatikai stratégia kialakításának lehetőségeire és alternatíváira. Szakembereink a megvalósítási fázisban is folyamatos támogatást nyújtanak, tanácsaikkal segítve a bevezetéssel, átalakítással kapcsolatos feladatok gördülékeny végrehajtását.


Napjaink globalizálódó környezetében a vállalatok számára a versenyelőny megszerzése és megtartása a túlélés alapfeltétele, az informatika folyamatos fejlesztése már nem pusztán kompetitív előny, hanem elengedhetetlen a fennmaradáshoz. A vezetők többsége felismerte azt, hogy az informatika megfelelő alkalmazásával az információmenedzsment professzionális megoldásaival előnyre tehet szert versenytársaival szemben. Ahogy egyre nagyobb szerephez jut az informatika a vállalatok életében, úgy egyre nehezebb a szervezetek számára többek között az alábbi kihívásoknak megfelelni:


 Magas színvonalú IT szolgáltatási minőség elérése
 Hatékony operatív működés kialakítása
 Szétaprózott rendszerstruktúra felszámolása
 Sikeres projektek arányának növekedése, redundáns és alulteljesítő projektek leállítása
 Értéktermelő tevékenységekre fordítható idő növelése
 IT kockázat csökkentés
 Üzleti célokhoz hangolt IT portfolió kialakítása
Copyright (c) 1999 - 2009 CoViA : CoViA WebTeam